Bezpečný nákup

S Wilsondo.sk môžete nakupovať a zariaďovať domácnosť úplne bez obáv

Internetový obchod Wilsondo.sk získal od Slovenskej asociácie pre elektronický obchod certifikát SAEC - bezpečný nákup, nakoľko spĺňa všetky kritériá na prevádzkovanie elektronického obchodu. Splnenie týchto náročných kritérií zaručuje nakupujúcim bezpečnosť pri zadávaní objednávky, ochranu ich osobných údajov, ako aj dostupnosť všetkých potrebných informácií dôležitých pri rozhodovaní o kúpe.

Zoznam všetkých certifikovaných obchodov nájdete tu.

Aj v roku 2021 - S Wilsondom nakupujete bezpečne

"Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch."

Čo je certifikácia internetového obchodu?

Certifikácia internetového obchodu znamená, že internetový obchod je prísne hodnotený Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod, pričom úspešné splnenie podmienok sa potvrdzuje vydaním certifikátu SAEC - bezpečný nákup. Certifikát je pre zákazníkov internetových obchodov, ktoré ho vlastnia, zárukou bezpečného nákupu. Zároveň sa ním e-shop zaväzuje, že spĺňa základné certifikačné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.

E-shop s certifikáciou SAEC - bezpečný nákup, ku ktorým patrí aj Wilsondo.sk Vám vždy poskytuje:

  • Úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO, sídlo, kontakt,...)
  • Úplné a pravdivé informácie o tovare, službách a cenách, vrátane všetkých poplatkov
  • Úplné a pravdivé informácie o procese objednania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky
  • Úplné a pravdivé informácie o záručných podmienkach a o spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru či služieb
  • Ochranu osobných údajov
  • Spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom

    SAEC_WILSONDO.SK