Užitočné informácie

Používanie cookies

Čo to tie cookies vlastne sú a aké cookies u nás používame Čo to presne je? Je v našom z...

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenie Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18...